Đại học Quốc lập Trung Chính

Đại học Quốc gia Chung Cheng

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Trung Chính-National Chung Cheng University

Ngày đăng: 12/11/2021

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Trung Chính-National Chung Cheng University Đại học Quốc lập Trung Chính 國立中正大學 (National Chung Cheng University) http://www.ccu.edu.tw/ Năm thành lập: 1989/07/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường tọa lạc tại thị trấn Dân Hùng, huyện Gia …