Đại học Quốc gia Đài Loan

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc gia Đài Loan-NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

Ngày đăng: 09/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc gia Đài Loan-NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY Đại học Quốc gia Đài Loan 國立臺灣大學(NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY)http://www.ntu.edu.twNgày thành lập: 01/11/1945 Sơ lược về lịch sử của trường:           Tiền thân của Đại học Quốc gia Đài Loan là Đại học Đế quốc Đài Bắc, được đổi tên …