ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT ĐÀI LOAN

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Nghệ Thuật Quốc Lập Đài Loan-National Taiwan University of Arts

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Nghệ Thuật Quốc Lập Đài Loan-National Taiwan University of Arts Đại học nghệ thuật Quốc Lập Đài Loan國立臺灣藝術大學(National Taiwan University of Arts)http://www.ntua.edu.tw/Ngày thành lập: 1955/10/01、1960/08/01、1994/08/01、2001/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường trước …