ĐẠI HỌC LIÊN HIỆP QUỐC GIA 1

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Liên Hiệp Quốc Gia-National United University

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Liên Hiệp Quốc Gia-National United University Đại Học Liên Hiệp Quốc Gia國立聯合大學(National United University)http://www.nuu.edu.twNgày thành lập: 1972/06/01、2003/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:               Tháng 6 năm 1958, ông Li Guoding, Bộ trưởng Bộ Kinh tế vào thời …