Đại học kỹ thuật Đông Nam

Đai học kỹ thuật đông nam

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam-Tungnan University

Ngày đăng: 21/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam-Tungnan University Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam 東南科技大學 (Tungnan University) http://www.tnu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1970/08/01、2000/08/01、2007/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:         Người sáng lập trường, ông Jiang Zhiping, với …