Đại Học kỹ thuật cảnh văn

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Cảnh Văn-Jinwen University of Science and Technology

Ngày đăng: 21/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Cảnh Văn-Jinwen University of Science and Technology Đại học Công nghệ Cảnh Văn 景文科技大學 (Jinwen University of Science and Technology) http://www.just.edu.tw/ Ngày thành lập: 1990/06/01、1998/08/01、2007/02/01 Sơ lược về lịch sử của trường:         Trường bắt đầu …