Đại học kỹ thuật tỉnh ngô

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và kỹ thuật Tỉnh Ngô-Hsing Wu University of Science and Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và kỹ thuật Tỉnh Ngô-Hsing Wu University of Science and Technology Đại học khoa học và kỹ thuật Tỉnh Ngô醒吾學校財團法人醒吾科技大學(Hsing Wu University of Science and Technology)http://www.hwu.edu.tw/Ngày thành lập: 1965/10/01、2000/08/01、2012/08/01 Sơ lược về lịch sử của …