đại học khoa học và công nghệ

dai-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-yu-da-min.

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Yuda-Yu Da University of Science and Technology

Ngày đăng: 30/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Yuda-Yu Da University of Science and Technology Đại học Công nghệ Yu Da 廣亞學校財團法人育達科技大學 (Yu Da University of Science and Technology) http://www.ydu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1999/08/01、2009/08/01、2010/04/01、2013/08/01、2013/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     …