Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Shupei – Hsiuping University of Science and Technology

Ngày đăng: 29/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Shupei-Hsiuping University of Science and Technology Đại học Khoa học và Công nghệ Shupei 修平學校財團法人修平科技大學 (Hsiuping University of Science and Technology) http://www.hust.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường do ông Lâm …