Dai-hoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Lingdong

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Linh Đông-Linhdong University

Ngày đăng: 19/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Linh Đông-Linhdong University Đại học Khoa học và Công nghệ Linh Đông 嶺東科技大學 (Lingdong University) http://www.ltu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:       Trường được thành lập vào năm 1991 bởi Tiến sĩ Thái Á Bình - cựu đại diện …