Đại học Khoa học và Công nghệ Hongguang

đại học khoa học và công nghệ hồng quang

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Hongguang-Hungkuang University

Ngày đăng: 14/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Hongguang-Hungkuang University Đại học Khoa học và Công nghệ Hongguang 弘光科技大學 (Hungkuang University) http://www.hk.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:      Tiến sĩ Vương Dục Lân là người sáng lập trường. Nhằm đào tạo đội ngũ điều …