ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HOA HẠ

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và công nghệ Hoa Hạ-Hwa Hsia University of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và công nghệ Hoa Hạ-Hwa Hsia University of Technology Đại học khoa học và công nghệ Hoa Hạ華夏學校財團法人華夏科技大學(Hwa Hsia University of Technology)http://www.hwh.edu.tw/bin/hwhhome.phpNgày thành lập: 1966/01/01、1969/08/01、1994/08/01、2004/08/01、2014/08/01 Sơ lược về lịch sử …