Thông Tin Cơ Bản-Đại học Chang Gung-Chang Gung University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Chang Gung-Chang Gung University

Ngày đăng: 29/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Chang Gung-Chang Gung University Đại học Chang Gung 長庚大學 http://www.cgu.edu.tw/ (Chang Gung University) Ngày thành lập: 1987/04/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường do ông Wang Yongqing, người sáng lập tập đoàn Formosa Plastics thành lập vào tháng 4 năm …