Công nghệ trung quốc

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc-China University of Technology

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc-China University of Technology

Ngày đăng: 21/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc-China University of Technology Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc中國科技大學(China University of Technology)http://www.cute.edu.tw/Ngày thành lập: 1965/11/01、1983/12/01、1990/08/01、2005/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:             Năm …