Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công giáo Fu Jen-Fu Jen Catholic University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công giáo Fu Jen-Fu Jen Catholic University

Ngày đăng: 24/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công giáo Fu Jen-Fu Jen Catholic University Đại học Công Giáo Fu Jen 輔仁大學 ( Fu Jen Catholic University) http://www.fju.edu.tw/ Ngày thành lập:  1925/01/01 Sơ lược về lịch sử của trường:  Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 14, Đại học Phụ Nhân do Giáo hội Công giáo thành lập …