Chungyu University of Film and Arts

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CHUNGYOU

Thông Tin Cơ Bản-Đại học điện ảnh và nghệ thuật Sùng Hữu-Chungyu University of Film and Arts

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học điện ảnh và nghệ thuật Sùng Hữu-Chungyu University of Film and Arts Đại học điện ảnh và nghệ thuật Sùng Hữu崇右學校財團法人崇右影藝科技大學(Chungyu University of Film and Arts)http://www.cufa.edu.tw/Ngày thành lập: 1967/08/01、2003/08/01、2017/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:         Vị …