Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa-China University of Science and Technology

Tuyển sinh 2021: Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 17/06/2021

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology. Bao gồm …

Đại học công nghệ côn sơn

Tuyển sinh 2021: Đại học công nghệ Côn Sơn – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 17/06/2021

Đại học công nghệ Côn Sơn-Kun Shan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học công nghệ Côn Sơn-Kun Shan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức …

Đại học Vạn Năng

Tuyển sinh 2021: Đại học Vạn Năng – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký …

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều …

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài

Tuyển sinh 2021: Đại học khoa học công nghệ Trung Đài – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài-Central Taiwan University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học công nghệ Trung Đài-Central Taiwan University of Science and Technology. Bao …

Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích-National Chin-Yi University of Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích-National Chin-Yi University of Technology. Bao gồm các …

Đại học kỹ thuật nam khai

Tuyển sinh 2021: Trường Đại học kỹ thuật Nam Khai – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Trường Đại học kỹ thuật Nam Khai-Nan Kai University of Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học kỹ thuật Nam Khai - Nan Kai University of Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình …

Hưỡng dẫn xin giấy phép đi làm tại đài loan sau khi tốt nghiệp đại học - Du học Cửu Tư

Phần 2: Chuẩn bị Hồ Sơ – Xin giấy phép đi làm tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp.

Ngày đăng: 16/06/2021

Phần 2: Chuẩn bị hồ sơ nộp và thời gian xét duyệt -  Cơ hội ở lại Đài Loan làm việc sau khi tốt nghiệp.    Xin chào các bạn, bài viết này Du học Cửu Tư xin gửi đến các bạn học sinh thân yêu! Chuẩn bị hồ sơ, cách nộp và thời gian xét duyệt xin giấy phép đi làm ở Đài Loan sau khi tốt nghiệp đại học, …

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân-Minghsin University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân - Minghsin University of Science and Technology. Bao …