HỌC VIỆN QUỐC LẬP OPERA ĐÀI LOAN

Thông Tin Cơ Bản-Học viện Kịch Quốc Lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts

Ngày đăng: 22/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện Kịch Quốc Lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts Học viện Kịch Quốc Lập Đài Loan國立臺灣戲曲學院(National Taiwan College of Performing Arts)http://www.tcpa.edu.tw/Ngày thành lập: 1957/01/01、1996/09/01、2006/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:           Học viện …

Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc

Thông Tin Cơ Bản-Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc-CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc-CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc經國管理暨健康學院(CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH)http://www.cku.edu.tw/Ngày thành lập: 1967/06/01、1996/01/01、2002/08/01、2002/11/01 Sơ lược về lịch sử của …

Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc

Tuyển sinh 2021: Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 14/06/2021

Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc-Ching Kuo Institute of Management and Health-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc-Ching Kuo Institute of Management and Health. Bao gồm …