Ching Kuo Institute of Management and Health

HỌC VIỆN QUỐC LẬP OPERA ĐÀI LOAN

Thông Tin Cơ Bản-Học viện Kịch Quốc Lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts

Ngày đăng: 22/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện Kịch Quốc Lập Đài Loan-National Taiwan College of Performing Arts Học viện Kịch Quốc Lập Đài Loan國立臺灣戲曲學院(National Taiwan College of Performing Arts)http://www.tcpa.edu.tw/Ngày thành lập: 1957/01/01、1996/09/01、2006/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:           Học viện …

Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc

Thông Tin Cơ Bản-Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc-CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc-CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc經國管理暨健康學院(CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH)http://www.cku.edu.tw/Ngày thành lập: 1967/06/01、1996/01/01、2002/08/01、2002/11/01 Sơ lược về lịch sử của …