đại học y khoa trung quốc

Thông tin cơ bản-Đại học Y khoa Trung Quốc-CHINA MEDICAL UNIVERSITY

Ngày đăng: 13/10/2021

Thông tin cơ bản-Đại học Y khoa Trung Quốc-CHINA MEDICAL UNIVERSITY Trường Đại học Y khoa Trung Quốc 中國醫藥大學 (CHINA MEDICAL UNIVERSITY) http://www.cmu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Năm 1957, ông Đàm Cần, Trần Cố, Trần Cung Đàm, v.v., kết hợp với một nhóm những người yêu …