ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CHÍ LÝ

Thông Tin Cơ Bản-Đại học công nghệ Chihlee-Chihlee University of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học công nghệ Chihlee-Chihlee University of Technology Đại học công nghệ Chihlee致理學校財團法人致理科技大學(Chihlee University of Technology)http://www.chihlee.edu.tw/Ngày thành lập: 1965/09/01、2000/08/01、2015/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Vào ngày 2 tháng 9 năm 1967, Bộ Giáo dục …