Dai-hoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Jianguo

Tuyển sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Jianguo-Chienkuo Technology University

Ngày đăng: 21/06/2022

Tuyển sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Jianguo-Chienkuo Technology UniversityĐại học Khoa học và Công nghệ Kiến Quốc 建國科技大學 (Chienkuo Technology University) http://www.ctu.edu.tw/ (Đài Trung)Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường được thành lập bởi ông Mã Kế Tiên vào tháng 10 năm …