Dai-hoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Jianguo

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Kiến Quốc-Chienkuo Technology University

Ngày đăng: 18/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Jianguo-Chienkuo Technology University Đại học Khoa học và Công nghệ Kiến Quốc 建國科技大學 (Chienkuo Technology University) http://www.ctu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Trường được thành lập bởi ông Mã Kế Tiên vào tháng 10 …