Chengchi

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Kainan-Kainan University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Kainan-Kainan University

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Kainan-Kainan University Đại học Kainan開南大學(Kainan University)http://www.knu.edu.tw/Ngày thành lập: 2000/08/01、2006/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Đại học KaiNan được thành lập bởi 100.000 cựu sinh viên  "Thương mại và Công nghiệp KaiNan", nhằm thực hiện lý tưởng …

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ quốc gia Đài Bắc-National Taipei University of Technology

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ quốc gia Đài Bắc-National Taipei University of Technology

Ngày đăng: 17/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ quốc gia Đài Bắc-National Taipei University of Technology Đại học Công nghệ quốc gia Đài Bắc 國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology)http://www.ntut.edu.tw/Ngày thành lập: 1912/01/01、1948/01/01、1981/07/01、1994/08/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử …

Thông Tin Cơ Bản - Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Science and Technology

Thông Tin Cơ Bản – Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Science and Technology

Ngày đăng: 17/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Science and Technology Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan國立臺灣科技大學(National Taiwan University of Science and Technology)https://www.ntust.edu.tw/home.phpNgày thành lập: …

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc-University of Taipei

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc-University of Taipei

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc-University of Taipei Đại học thành phố Đài Bắc臺北市立大學(University of Taipei)http://www.utaipei.edu.tw/Ngày thành lập: 2013/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường: Đại học Thành phố Đài Bắc được Bộ Giáo dục cho phép thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 2013. Tiền …

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân-Minghsin University of Science and Technology

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân-Minghsin University of Science and Technology

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân-Minghsin University of Science and Technology Trường Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân明新學校財團法人明新科技大學(Minghsin University of Science and Technology)http://www.must.edu.tw/index.htmlNgày thành lập: 1966/06/01, 1992/08/01, 1997/07/ 01, …

Thông Tin Cơ Bản-Học Viện Y Mã Giai-MacKay Medical College

Thông Tin Cơ Bản-Học Viện Y Mã Giai-MacKay Medical College

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học Viện Y Mã Giai-MacKay Medical College Học Viện Y Mã Giai馬偕學校財團法人馬偕醫學院(MacKay Medical College)http://www.mmc.edu.tw/Ngày thành lập: 2009/03/01 Sơ lược về lịch sử của trường:   Được thành lập vào năm 1880, tiền thân là bệnh viện Mackay Memorial - bệnh viện kiểu phương Tây lâu đời …

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thể thao quốc gia-National Taiwan Sport University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thể thao quốc gia-National Taiwan Sport University

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thể thao quốc gia-National Taiwan Sport University Đại học thể thao quốc gia國立體育大學(National Taiwan Sport University)http://www.ntsu.edu.tw/Ngày thành lập: 1986/09/01、2008/02/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường được thành lập vào tháng 9 năm 1975, Bộ Giáo dục cho …

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Corning-University of Kang Ning

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại Học Khang Ninh Đài Loan-University of Kang Ning

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại Học Khang Ninh Đài Loan-University of Kang Ning Trường Đại Học Khang Ninh Đài Loan康寧學校財團法人康寧大學(University of Kang Ning)http://www.ukn.edu.tw/Ngày thành lập: 2000/08/01、2008/08/01、2011/02/01、2015/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:    Năm 2000 với sự kết hợp giữa Trường …

ĐẠI HỌC HUYỀN TRANG

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Huyền Trang-Hsuan Chuang University

Ngày đăng: 14/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Huyền Trang-Hsuan Chuang University Đại học Huyền Trang玄奘大學(Hsuan Chuang University)http://www.hcu.edu.tw/Ngày thành lập: 1997/03/01、2003/12/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Trường là cơ sở giáo dục đại học được tài trợ bởi cộng đồng Phật giáo, được thành lập vào …