cao hùng

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Khách sạn Cao Hùng

Ngày đăng: 19/04/2022

Thông tin trường học: Đại học Quốc lập Khách sạn Cao Hùng-National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism Đại học Quốc lập Khác sạn Cao Hùng 國立高雄餐旅大學 (National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism) Năm thành lập: 1995/06/01、2000/05/01、2010/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của …