Đại Học kỹ thuật cảnh văn

Đại học Kỹ thuật Cảnh văn-JinWen University of Science & Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm kỳ mùa thu năm 2022

Ngày đăng: 18/05/2022

Đại học Kỹ thuật Cảnh văn-JinWen University of Science & Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2022 Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2022 hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Kỹ thuật Cảnh văn-JinWen University of Science & Technology. Bao gồm các thông tin liên …

Đại Học kỹ thuật cảnh văn

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Cảnh Văn-Jinwen University of Science and Technology

Ngày đăng: 21/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Cảnh Văn-Jinwen University of Science and TechnologyĐại học Công nghệ Cảnh Văn 景文科技大學 (Jinwen University of Science and Technology) http://www.just.edu.tw/ Ngày thành lập: 1990/06/01、1998/08/01、2007/02/01Sơ lược về lịch sử của trường:         Trường bắt đầu …

Tuyển sinh 2020

10+ Danh sách tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021.

Ngày đăng: 09/06/2021

10+ Danh sách các trường tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Mới đây Du Học Cử Tư được biết, Bộ giáo dục Đài Loan đã phê duyệt các trường đại học của Đài Loan tuyển sinh năm 2021. Trong đó bao gồm tất cả các hệ học: vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế, tự túc,... Các bạn hãy theo dõi danh sách tuyển …