Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích

Tuyển sinh trường Đại học khoa học kỹ thuật Quốc Lập Cần Ích kỳ tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 02/07/2022

Tuyển sinh trường Đại học khoa học kỹ thuật Quốc Lập Cần Ích kỳ tháng 9 năm 2022Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích (National Chin-Yi University of Technology) https://www.ncut.edu.tw/ (Đài Trung) Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2022 hệ vừa học vừa làm của trường Đại …

Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích-National Chin-Yi University of Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích-National Chin-Yi University of Technology. Bao gồm các …

Tuyển sinh 2020

10+ Danh sách tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021.

Ngày đăng: 09/06/2021

10+ Danh sách các trường tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Mới đây Du Học Cử Tư được biết, Bộ giáo dục Đài Loan đã phê duyệt các trường đại học của Đài Loan tuyển sinh năm 2021. Trong đó bao gồm tất cả các hệ học: vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế, tự túc,... Các bạn hãy theo dõi danh sách tuyển …