Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) đang soạn thảo kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên quốc tế

Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) đang soạn thảo kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên quốc tế

Ngày đăng: 05/08/2021

Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) đang soạn thảo kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên quốc tế Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang soạn thảo một kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế đăng ký học tại các trường Đài Loan nhập cảnh vào đất nước. Đài Loan đã thắt chặt các hạn chế biên giới …