Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) đang soạn thảo kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên quốc tế

Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) đang soạn thảo kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên quốc tế

Ngày đăng: 05/08/2021

Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE) đang soạn thảo kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên quốc tếBộ Giáo dục Đài Loan (MOE) cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang soạn thảo một kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế đăng ký học tại các trường Đài Loan nhập cảnh vào đất nước. Đài Loan đã thắt chặt các hạn chế biên giới …

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa-China University of Science and Technology

Tuyển sinh 2021: Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 17/06/2021

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc-China University of Science and Technology. Bao gồm …

Đại học công nghệ côn sơn

Tuyển sinh 2021: Đại học công nghệ Côn Sơn – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 17/06/2021

Đại học công nghệ Côn Sơn-Kun Shan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học công nghệ Côn Sơn-Kun Shan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức …

Đại học Vạn Năng

Tuyển sinh 2021: Đại học Vạn Năng – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Vạn Năng-VANUNG UNIVERSITY. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký …

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển-Kao Yuan University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều …

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài

Tuyển sinh 2021: Đại học khoa học công nghệ Trung Đài – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài-Central Taiwan University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học công nghệ Trung Đài-Central Taiwan University of Science and Technology. Bao …

Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích-National Chin-Yi University of Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Đại Học khoa học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích-National Chin-Yi University of Technology. Bao gồm các …

Đại học kỹ thuật nam khai

Tuyển sinh 2021: Trường Đại học kỹ thuật Nam Khai – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Trường Đại học kỹ thuật Nam Khai-Nan Kai University of Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học kỹ thuật Nam Khai - Nan Kai University of Technology. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình …

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân

Tuyển sinh 2021: Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 16/06/2021

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân-Minghsin University of Science and Technology-Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân - Minghsin University of Science and Technology. Bao …