AztraZeneca

Việt Nam đã nhận thêm 1.188.000 liều vắc xin #COVID19 thông qua cơ chế COVAX

TIN VUI: Việt Nam đã nhận thêm 1.188.000 liều vắc xin COVID19 thông qua cơ chế COVAX

Ngày đăng: 03/08/2021

Việt Nam đã nhận thêm 1.188.000 liều Vaccine COVID - 19 thông qua cơ chế COVAX              Ngày 02/08 Việt Nam đã nhận thêm 1.188.000 liều Vaccine COVID19 thông qua Cơ chế COVAX, nâng tổng số Vaccine được nhận lên 8.681.300 liều. Trong tổng số vắc xin tài trợ cho Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX, …