5/5 - (1 bình chọn)
  • 高屏地區 Khu vực Cao Hùng  – Bình Đông

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1 國立中山大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học quốc lập Trung Sơn

高雄市鼓山區蓮海路70號

No. 70, Lianhai Road, Gushan District, Kaohsiung City

2 國立高雄師範大學國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng

高雄市苓雅區和平一路116號

No. 116, Heping 1st Road, Lingya District, Kaohsiung City

國立高雄師範大學經學研究所

Viện Kinh tế, Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng

國立高雄師範大學華語文教學研究所

Viện giảng dạy tiếng Trung Quốc, Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng

國立高雄師範大學臺灣歷史文化及語言研究所

Viện Lịch sử, Văn hóa và Ngôn ngữ Đài Loan, Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng

3 國立屏東大學中國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Bình Đông

屏東市民生路4-18號

No. 4-18, Minsheng Road, Pingtung City

4 實踐大學高雄校區應用中文學系

Khoa Văn học ứng dụng Trung Quốc, Đại học thực tiễn Cơ sở Cao Hùng

高雄市內門區大學路200號

No. 200, Daxue Road, Neimen District, Kaohsiung City

5 文藻外語大學應用華語文學系

Khoa Văn học Trung Quốc Ứng dụng, Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo

高雄市三民區民族一路900號

No. 900, Minzu 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City

  • 宜花東地區 Khu vực Nghi Lan – Hoa Liên – Đài Đông

 

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1

國立東華大學中國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Đông Hoa

 

花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號

No. 1, Section 2, Daxue Road, Zhixue Village, Shoufeng Township, Hualien County

2 國立東華大學華文文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Đông Hoa

 

花蓮縣壽豐鄉大學路二段一號

No. 1, Section 2, Daxue Road, Shoufeng Township, Hualien County

3 國立臺東大學華語文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Đài Đông

 

臺東市大學路2段369號

No. 369, Section 2, Daxue Road, Taitung City

國立臺東大學兒童文學研究所

Viện Văn học Thiếu nhi, Đại học Quốc lập Đài Đông

 

4 慈濟大學東方語文學系

Khoa Ngôn ngữ Phương Đông, Đại học Từ Tế

 

花蓮市介仁街67號

No. 67, Jieren Street, Hualien City

5 佛光大學中國文學與應用學系

Khoa Văn học Trung Quốc và Nghiên cứu Ứng dụng, Đại học Phổ Quang

 

宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路160號

No. 160, Linwei Road, Linmei Village, Jiaoxi Township, Yilan County

 

  • 外島地區 Khu vực ngoại đảo

 

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1

國立金門大學華語文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Kim Môn

 

金門縣金寧鄉大學路一號

No. 1 University Road, Jinning Township, Kinmen County