5/5 - (1 bình chọn)
  • 中彰投地區 Khu vực Đài Trung – Chương Hóa – Nam Đầu

 

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1 國立中興大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Trung Hưng

台中市南區興大路145號

No. 145, Xingda Road, South District, Taichung City

國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所

Viện nghiên cứu Văn học Đài Loan và Văn hóa Xuyên quốc gia, Đại học Quốc lập Trung Hưng

2 國立彰化師範大學國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Sư phạm Quốc lập Chương Hóa

500彰化市進德路1號

No.1, Jin-De Road, Changhua City

國立彰化師範大學臺灣文學研究所

Viện  nghiên cứu Văn học Đài Loan, Đại học Sư phạm Quốc lập Chương Hóa

3 國立暨南國際大學中國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc tế Quốc lập Tế Nam

南投縣埔里鎮大學路1號

No. 1 University Road, Puli Town, Nantou County

國立暨南國際大學華語文教學研究所

Viện giảng dạy tiếng Trung Quốc, Đại học quốc tế quốc lập Tế Nam

4 國立臺中教育大學語文教育學系

Khoa Giáo dục Ngôn ngữ, Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung

台中市西區民生路140號

No. 140, Minsheng Rd, West District, Taichung City

國立臺中教育大學臺灣語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đài Loan, Đại học giáo dục quốc lập Đài Trung

5 國立臺中科技大學應用中文系

Khoa tiếng Trung ứng dụng, Đại học KHKT quốc lập Đài Trung

台中市北區三民路三段129號

No. 129, Section 3, Sanmin Road, North District, Taichung City

6 東海大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Đông Hải

台中市西屯區臺灣大道四段1727號

No. 1727, Section 4, Taiwan Avenue, Xitun District, Taichung City

7 逢甲大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Phùng Giáp

台中市西屯區文華路100號

No. 100, Wenhua Rd, Xitun District, Taichung City

8 靜宜大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Tịnh Nghi

臺中市沙鹿區臺灣大道7段200號

No. 200, Section 7, Taiwan Avenue, Shalu District, Taichung City

靜宜大學台灣文學系

Khoa Văn học Đài Loan, Đại học Tịnh Nghi

9 明道大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Minh Đạo

彰化縣埤頭鄉文化路369號

No. 369, Wenhua Road, Pitou Township, Changhua County


– 雲嘉南地區    Khu vực Vân Lâm – Gia Nghĩa – Đài Nam

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1

國立中正大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Trung Chính

嘉義縣民雄鄉大學路一段168號

No. 168, Section 1, University Road, Minxiong Township, Chiayi County

國立中正大學臺灣文學研究所

Viện Văn học Đài Loan, Đại học Quốc lập Trung Chính

2

國立嘉義大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Gia Nghĩa

嘉義縣民雄鄉文隆村85號

No. 85, Wenlong Village, Minxiong Township, Chiayi County

3

國立雲林科技大學漢學應用研究所

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Hán ngữ, Đại học KHKT Quốc lập Vân Lâm

雲林縣斗六市大學路3段123號

No. 123, Section 3, University Road, Douliu City, Yunlin County

4

國立成功大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học quốc lập Thành Công

臺南市東區大學路1號

No. 1, Daxue Road, East District, Tainan City

國立成功大學臺灣文學系

Khoa Văn học Đài Loan, Đại học quốc lập Thành Công

5

國立臺南大學國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Đài Nam

臺南市中西區樹林街二段33號

No. 33, Section 2, Shulin Street, West Central District, Tainan City

6

南華大學文學系

Khoa Văn học, Đại học Nam Hoa

嘉義縣大林鎮南華路一段55號

No. 55, Section 1, Nanhua Road, Dalin Township, Chiayi County