5/5 - (1 bình chọn)
  • 北北基地區    Khu vc Đài Bc – Tân Bc – Cơ Long

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1

國立臺灣大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Đài Loan

10617臺北市大安區羅斯福路四段一號

No. 1, Section 4, Roosevelt Road, Daan District, Taipei City 10617

國立臺灣大學臺灣文學研究所

Viện nghiên cứu văn học Đài Loan, Đại học Quốc gia Đài Loan

2

國立政治大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học chính trị Quốc gia

116011 臺北市文山區指南路二段64號

No. 64, Section 2, Zhizhi Road, Wenshan District, Taipei City 116011

國立政治大學臺灣文學研究所

Viện Văn học Đài Loan, Đại học Chính trị Quốc gia

3

國立臺灣師範大學國文學系Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan 臺北市大安區和平東路一段162號

No 162, Section 1, Heping East Road, Taipei City

國立臺灣師範大學臺灣語文學系Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đài Loan, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan
國立臺灣師範大學華語文教學系Khoa giáo dục ngôn ngữ và văn học tiếng Trung, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan

4

國立臺北大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Đài Bắc

臺灣新北市三峽區大學路 151 號

No. 151, Daxue Road, Sanxia District, New Taipei City, Taiwan

5

國立臺北教育大學語文與創作學系

Khoa Ngôn ngữ và Sáng tạo, Đại học giáo dục Quốc gia Đài Bắc

臺北市大安區和平東路2段134號

No. 134, Section 2, Heping E Rd, Da an District, Taipei City

國立臺北教育大學臺灣文化研究所

Viện nghiên cứu văn hóa Đài Loan, Đại học giáo dục Quốc gia Đài Bắc

6

臺北市立大學中國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Thành phố Đài Bắc

臺北市中正區愛國西路一號

No. 1, Aiguo W Rd, Zhongzheng District, Taipei City

7

淡江大學中國文學學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Đạm Giang

新北市淡水區英專路151號

No. 151, Yingzhuan Rd, Tamsui District, New Taipei City

8

輔仁大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Công giáo Phụ Nhân

242062 新北市新莊區中正路510號

No. 510, Zhongzheng Rd, Xinzhuang District, New Taipei City

9

東吳大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Đông Ngô

111002 台北市士林區臨溪路70號

 No. 70, Linxi Rd, Shilin District, Taipei City

10

世新大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Thế Tân

台北市木柵路一段17巷1號

No. 1, Lane 17, Section 1, Muzha Road, Taipei City

11

中國文化大學中國文學系中國文學組

Nhóm Văn học Trung Quốc, Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Văn hóa Trung Quốc

台北市士林區華岡路55號

No. 55, Huagang Rd, Shilin District, Taipei City

中國文化大學中國文學系文藝創作組

Nhóm Sáng tác Văn học, Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Văn hóa Trung

12

華梵大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Hoa Phạn

新北市石碇區華梵路一號

No. 1, Huafan Rd, Shiding District, New Taipei City,

13

真理大學台灣文學系

Khoa Văn học Đài Loan , Đại học Chân lý

新北市淡水區真理街32號

No. 32, Zhenli St, Tamsui District, New Taipei City

  • 桃竹苗地區 Khu vực Đào Viên – Tân Trúc – Miêu Lật

編號

No

學校

School  name

地址

Address

1

國立中央大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học quốc lập Trung ương

桃園市中壢區中大路300號中央大學中國文學系

No. 300, Zhongda Rd, Zhongli District, Taoyuan City

國立中央大學客家語文研究所

Viện nghiên cứu ngôn ngữ Khách Gia, Đại học quốc lập Trung ương

2

國立清華大學中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Thanh Hoa

新竹市光復路二段101號

No. 101, Section 2, Guangfu Rd, East District, Hsinchu City

國立清華大學華文文學研究所

Viện Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Thanh Hoa

國立清華大學臺灣文學研究所

Viện Văn học Đài Loan, Đại học Quốc gia Thanh Hoa

3

國立聯合大學華語文學系

Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Liên Hợp

苗栗市南勢里聯大2號

No. 2 Lianhe University, Nanshili, Miaoli City

國立聯合大學臺灣語文與傳播學系

Khoa Nghiên cứu Truyền thông và Ngôn ngữ Đài Loan, Đại học quốc lập Liên Hợp

4

銘傳大學應用中國文學系

Khoa Văn học Trung Quốc Ứng dụng, Đại học Minh Truyền

桃園市龜山德明路5號

No. 5, Deming Road, Guishan, Taoyuan City

銘傳大學華語文教學學系

Khoa ngôn ngữ Trung Quốc, Đại học Minh Truyền

5

元智大學中國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Nguyên Trí

桃園市 32003 中壢區遠東路 135 號

No. 135, Yuandong Road, Zhongli District, Taoyuan City

6

中原大學應用華語文學系

Khoa Văn học Ứng dụng Trung Quốc, Đại học Trung Nguyên

桃園市中壢區中北路200號

No. 200, Zhongbei Road, Zhongli District, Taoyuan City

7

玄奘大學中國語文學系

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Huyền Trang

新竹市香山區玄奘路48號

No. 48, Xuanzang Road, Xiangshan District, Hsinchu City