Gia đình Cửu Tư và chuyến dã ngoại tại Hàm Lợn – Sóc Sơn vô cùng ý nghĩa