THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DƯƠNG MINH – NATIONAL YANG-MING CHIAO TUNG UNIVERSITY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DƯƠNG MINH - NATIONAL YANG-MING CHIAO TUNG UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DƯƠNG MINH 國立陽明交通大學 ( NATIONAL YANG-MING CHIAO TUNG UNIVERSITY ) Khuôn viên Dương Minh:  No. 155號, Section 2, Linong St, Beitou District, Taipei City, Đài Loan …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG HOA – CHUNG HUA UNIVERSITY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG HOA - CHUNG HUA UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUNG HOA  中華大學 ( CHUNG HUA UNIVERSITY ) Địa chỉ: No. 707號, Section 2, Wufu Rd, Xiangshan District, Hsinchu City, Đài Loan 300 SĐT: 03-5374281~5  Số fax: 03-5373771 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : Đại học Chung Hua ( CHU ) tọa lạc …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN – MING HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN - MING HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN 明新科技大學 ( MING HSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ) Địa chỉ: No. 1號, Xinxing Rd, Xinfeng Township, Hsinchu County, Đài Loan 304 SĐT: …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG HOA – CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ngày đăng: 29/07/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG HOA - CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUNG HOA 中華科技大學 ( CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ) Địa chỉ: No. 245號, Section 3, Yanjiuyuan Rd, Nangang District, Taipei City, Đài Loan 115 SĐT:  …