THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

Đại Học Minh Truyền 銘傳大學

Ngày đăng: 19/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINH TRUYỀN Học bổng lên tới 100% học phí cho kỳ tuyển sinh mùa thu T9 website:web.mcu.edu.tw/ Tên tiếng anh: Ming Chuan University Trường Đại học Minh Truyền (Ming Chuan University) được thành lập lần đầu tiên từ năm 1957. Với bề dày đào tạo gần 50 năm, trường Đại học Minh Truyền tự …

Đại Học Nguyên Trí 元智大學

Ngày đăng: 19/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YUAN ZE (Nguyên Trí) Học bổng 50 - 100% học phí THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên Tiếng Anh: Yuan Ze University Tên Tiếng Việt: Đại Học Nguyên Trí Tên Tiếng Trung: 元智大學 Năm thành lập: 1989 Địa Chỉ: No. 135, Yuandong Rd, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan 320 Địa chỉ tiếng Trung: 桃園市 …

Đại học KHKT Phụ Anh 輔英科技大學

Ngày đăng: 19/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHOA HỌC KỸ THUẬT PHỤ ANH Học bổng 100% học phí toàn khóa học Hệ Đại học và Thạc sĩ THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên Tiếng Anh: Fooyin University Tên Tiếng Việt: Đại Học Khoa học Kỹ thuật Phụ Anh Tên Tiếng Trung: 輔英科技大學 Năm thành lập: 1958 Địa Chỉ: 151號, Jinxue Road, Daliao District, …

Đại học Thế Tân 世新大學

Ngày đăng: 19/11/2020

                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC SHIH HSIN ( THẾ TÂN ) Sinh viên có thể đăng kí xin học bổng tại trường , với nhiều loại, mức học bổng khác nhau như học bổng của trường, học bổng của chính phủ, của các tổ chức công lập và tư nhân khác nhau. Học bổng từ 3.000NT đến 150.000NT. THÔNG …

Đại Học Văn Hóa Trung Quốc 中國文化大學

Ngày đăng: 19/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TRUNG QUỐC Học bổng 50 - 100% học phí cho kỳ tuyển sinh mùa thu T9/2020     THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên Tiếng Anh: Chinese Culture University Tên Tiếng Việt: Đại học Văn hoá Trung Quốc Tên Tiếng Trung: 中國文化大學 Năm thành lập: 1962 Địa Chỉ: No. 55 號, Huagang Road, Shilin District, …

Đại Học Phật Quang 佛光大學

Ngày đăng: 19/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT QUANG Học bổng 100% học phí cho kỳ tuyển sinh mùa thu T9 và kỳ T2     THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên Tiếng Anh: FoGuang University Tên Tiếng Việt: Đại Học Phật Quang Tên Tiếng Trung: 佛光大學 Năm thành lập: 2000 Địa Chỉ: 160, Linwei Road, Jiaoxi Township, Yilan County, Đài Loan …

Trường ĐH Chân Lý 真理大學

Ngày đăng: 19/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÂN LÝ Học bổng 50% - 100% học phí THÔNG TIN TỔNG QUAN Tên Tiếng Anh: Aletheia University Tên Tiếng Việt: Đại Học Chân Lý Tên Tiếng Trung: 真理大學 Năm thành lập: 1882 Địa Chỉ: 32號, Zhenli Street, Tamsui District, New Taipei City, Taiwan 251 Website: …