LỊCH KHAI GIẢNG

khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021.           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 02/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021.           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

KHẢI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI TOCFL NĂM 2021

Ngày đăng: 19/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI CHỨNG CHỈ HOA NGỮ (TOCFL) NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2021           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp ôn thi Chứng Chỉ Hoa Ngữ (TOCFL) tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các …

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI MIỄN PHÍ TOCFL 1,2 PHỒN THỂ THÁNG 11/2018

Ngày đăng: 05/11/2018

Hẳn có không ít bạn đang chuẩn bị hành trang đi du học mong muốn học trước tiếng Trung cơ bản để thích nghi với môi trường mới và luyện thi Tocfl để đủ điều kiện nộp hồ sơ vào các trường Đại học nhưng lại không có đủ khả năng tài chính để tham gia những lớp học đắt tiền mà chất lượng. ??? Hiểu được …