Khoa Ngôn ngữ Trung hệ Đại học tự túc và Thạc Sĩ tại Đài Loan ( Phần 1 )

Ngày đăng: 20/02/2023

北北基地區    Khu vực Đài Bắc – Tân Bắc – Cơ Long編號 No學校 School  name地址 Address1國立臺灣大學中國文學系Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Đài Loan 10617臺北市大安區羅斯福路四段一號No. 1, Section 4, Roosevelt Road, Daan District, Taipei City 10617國立臺灣大學臺灣文學研究所Viện nghiên cứu văn học Đài Loan, …

DU HỌC HỆ NGÔN NGỮ TẠI CÁC TRƯỜNG TẠI KHU VỰC PHÍA NAM VÀ MIỀN ĐÔNG ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 11/01/2022

Đài Loan là 1 hòn đảo vô cùng xinh đẹp,được mệnh danh là Đảo Ngọc.Nơi đây từ Kinh tế,Văn Hóa,Giao thông,Giáo dục…đều rất phát triển.Những năm gần đây, du học Đài Loan hệ ngôn ngữ được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Đây là chương trình đào tạo tiếng Trung cho du học sinh để nâng cao trình độ ngôn ngữ. …

DU HỌC HỆ NGÔN NGỮ TẠI CÁC TRƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐÀI TRUNG ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 10/01/2022

Đài Loan là 1 hòn đảo vô cùng xinh đẹp,được mệnh danh là Đảo Ngọc.Nơi đây từ Kinh tế,Văn Hóa,Giao thông,Giáo dục…đều rất phát triển.Những năm gần đây, du học Đài Loan hệ ngôn ngữ được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Đây là chương trình đào tạo tiếng Trung cho du học sinh để nâng cao trình độ ngôn ngữ. …

DU HỌC HỆ NGÔN NGỮ CÁC TRƯỜNG TẠI ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 09/01/2022

Đài Loan là 1 hòn đảo vô cùng xinh đẹp,được mệnh danh là Đảo Ngọc.Nơi đây từ Kinh tế,Văn Hóa,Giao thông,Giáo dục…đều rất phát triển. Những năm gần đây, du học Đài Loan hệ ngôn ngữ được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Đây là chương trình đào tạo tiếng Trung cho du học sinh để nâng cao trình độ ngôn ngữ. …