Đã từng học qua rất nhiều trung tâm nhưng mình thấy trung tâm này rất tốt. Cô giáo dạy rất hay…. Anh chị văn phòng rất nhiệt tình. Các bạn đã thấy trung tâm nào mà các bạn du học sinh chuẩn bị bay mà mua cả Trà tranh mang cho học sinh chưa??? Đêm hôm mưa gió vẫn lọ mọ đi mua đồ ăn cho học sinh chỉ vì các bạn mới sang không biết tiếng ?? thức đêm thức hôm để chuẩn bị cho các em coá chuyến bay thuận lợi an toàn. Thật sự mình rất thích cách trung tâm này đã làm đối với các bạn học sinh… Tận tâm tận lực Mong cty mình ngày càng phát triển thuận lợi và may mắn ?

Bài viết trước đó Nguyễn Khương
Bài viết sau đó Cao Loan