Giám đốc vui tính, thân thiện, mọi người trong công ty rất tốt, vui vẻ hoà đồng và giúp đỡ mình rất nhiều

Bài viết trước đó Phạm Thư
Bài viết sau đó Phương Anh