Điểm 10 tuyệt đối……….

Cửu Tư No 1.

Bài viết trước đó 孟文英
Bài viết sau đó Nguyễn Thị Ánh Tuyết