Cao Loan

Trung tâm rất tốt
Giám đốc vui tính
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Giáo viên giảng dạy tận tâm tận tình chỉ bảo
Rất quan tâm học sinh
Tốt hơn cả tốt
Chất lượng tuyệt vời
???
Bài viết trước đó Trương Ánh
Bài viết sau đó Minh Thu