5/5 - (1 bình chọn)

10+ Danh sách các trường tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021.

Mới đây Du Học Cử Tư được biết, Bộ giáo dục Đài Loan đã phê duyệt các trường đại học của Đài Loan tuyển sinh năm 2021. Trong đó bao gồm tất cả các hệ học: vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế, tự túc,… Các bạn hãy theo dõi danh sách tuyển sinh vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế dưới đây nhé.

Du học Đài Loan Hệ vừa học vừa làm, hay còn gọi là chương trình Tân Hướng Nam. Được hiểu đơn giản là bạn vừa học tập văn hóa, vừa thực tập đi làm có lương. Mô hình này còn được biết đến dưới diện thực tập nước ngoài. Chương trình giáo dục này chủ yếu dành cho các học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam có mục đích sang Đài Loan vừa làm việc có lương vừa muốn bố sung thêm kiến thức. Dưới đây là danh sách tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế kỳ mùa thu (Tháng 9) năm 2021:

Danh sách tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, chuyên ban quốc tế kỳ mùa thu ( tháng 9) năm 2021:

1. Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô

Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô

Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô
(Hsing Wu University)
https://www.hwu.edu.tw/
(Tân Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
CHYÊN BAN QUỐC TẾ 120– Khoa thương mại quốc tế
– Khoa du lịch
– Khoa du lịch vận tải
– Khoa quản trị kinh doanh
– Khoa tiếng anh ứng dụng
– Khoa quản trị thời trang
VỪA HỌC VỪA LÀM80– Khoa marketing
– Khoa thiết kế thời trang

2. Đại học khoa học kỹ thuật Cảnh Văn

Đại học cảnh vă

Đại học Cảnh Văn
(JinWen University of Science & Technology)
http://en.just.edu.tw/
(Tân Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản trị kinh doanh
– Khoa nhà hàng khách sạn

3. Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Chien Hsin University

Đại học Kiện Hành
(Chien Hsin University of Science and Technology)
https://www.uch.edu.tw/
(Đào Viên)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa cơ khí 
– Khoa điện tử 
– Khoa Công nghệ thông tin 
– Khoa quản lý công nghệ 

4. Đại học Khoa học và Công nghệ Triều Dương

Đại học Khoa học và Công nghệ Triều Dương

Đại học Khoa học và Công nghệ Triều Dương
(Chaoyang University of Technology
https://web.cyut.edu.tw/
(Đài Trung)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý du lịch
– Khoa quản lý thương mại
– Khoa quản lý công trình công nghiệp
– Khoa ứng dụng hóa học
CHYÊN BAN QUỐC TẾ 120– Khoa Marketing

5. Học viện công nghệ Lê Minh

Viện công nghệ Lê MinhĐại học Lê Minh
(Lee-Ming Instilute of Technology)
https://www.lit.edu.tw/
(Tân Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa cơ khí
– Khoa truyền thông đa phương tiện

6. Đại học khoa học công nghệ thành phố Đài Bắc

Công nghệ Thành phố Đài bắcĐại học khoa học công nghệ thành phố Đài Bắc
(Taipei City University of Science and Technology)
https://www.tpcu.edu.tw/
(Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý nhà hàng
– Khoa hóa mỹ phẩm

7. Đại học kỹ thuật Long Hoa

Đại học Long Hoa

Đại học Long Hoa
(LungHwa University of Science Technology)
https://www.lhu.edu.tw/
(Đào Viên)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản trị công nghiệp
– Khoa điện tử
– Khoa hóa vật liệu
– Khoa cơ khí

8. Đại học Y Nguyên Bội

ĐẠI HỌC Y NGUYÊN BỘI

Đại học Y Nguyên Bội
(Yuanpei University of Medical Technology)
https://eng.ypu.edu.tw/
(Tân Trúc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý sức khỏe
– Khoa kỹ thuật y sinh

9. Đại học Khoa học và Công nghệ Ngô Phụng

Đại học Khoa học và Công nghệ Ngô Phụng

Đại học Khoa học và Công nghệ Ngô Phụng
(WuFeng University)
http://www.wfu.edu.tw/
(Đài Trung)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý nhà hàng – khách sạn
– Khoa quản lý du lịch
– Khoa cơ khí chế tạo
– Khoa thiết kế sáng tạo

10. Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc

Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc

Học viện Quản lý & Sức khỏe Kinh Quốc
(Ching Kuo Institute of Management and Health)
http://www.cku.edu.tw/
(Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa nhà hàng
– Khoa thực phẩm

 


11. Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân
(Minghsin University of Science and Technology)
https://www.must.edu.tw/
(Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa điện tử
– Khoa hóa vật liệu
– Khoa cơ khí
– Khoa điện máy tự động hóa
– Khoa quang điện
– Khoa quản lý công trình công nghiệp

12. Đại học kỹ thuật Nam Khai

(Nan Kai University of Technology)

Đại học kỹ thuật Nam Khai
(Nan Kai University of Technology)
http://www.nkut.edu.tw/
(Đài Trung)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa nhà hàng khách sạn

 


13. Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích

Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích

Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Lập Cần Ích
(National Chin-Yi University of Technology)
https://www.ncut.edu.tw/
(Đài Trung)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý công nghiệp
– Khoa cơ khí

14. Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Trung Đài

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài
(Central Taiwan University of Science and Technology)
https://www.ctust.edu.tw/
(Đài trung)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý sức khỏe

15. Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Cao Uyển

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển
(Kao Yuan University)
http://www.kyu.edu.tw/
(Cao Hùng)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa du lịch
– Khoa Điện cơ
– Khoa điện tử
– Khoa kiến trúc
– Khoa Công nghệ thông tin

16. Đại học Vạn Năng

Đại học Vạn Năng

Đại học Vạn Năng
(VANUNG UNIVERSITY)
https://www.vnu.edu.tw/
(Đào Viên)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa nhà hàng khách sạn
– Khoa Marketing

17. Đại học công nghệ Côn Sơn

Đại học Kỹ Thuật Côn Sơn

Đại học công nghệ Côn Sơn(Kun Shan University)
https://www.ksu.edu.tw/
(Đài Nam)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa công nghệ thông tin
– Khoa điện cơ
– Khoa vật liệu kỹ thuật

18. Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc

Đại học khoa học kỹ thuật Trung Hoa Đài Bắc
(China University of Science and Technology)
http://www.cust.edu.tw/www/index.htm
(Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa quản lý nhà hàng – khách sạn

19. Đại học kỹ thuật Đông Nam

Đại học kỹ thuật Đông Nam

Đại học kỹ thuật Đông Nam
(TungNan University of Science and Technology)
http://www.tnu.edu.tw
(Tân Đài Bắc)

HỆ HỌCCHỈ TIÊU TUYỂN SINHCÁC KHOA/ NGÀNH ĐÀO TẠO
VỪA HỌC VỪA LÀM120– Khoa Điện tử
– Khoa cơ khi
 
Biên tập: Việt Anh
?Xem thêm:
 
————————————————————————————–
DU HỌC CỬU TƯ – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP
☎Hotline/Zalo/Line: 0868.435.333 – 0986.016.621
✉ Email: duhoccuutu1908@gmail.com
?Địa chỉ: 137 đường Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Keywords: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,